Wat zijn de tarieven voor een taxi in Rotterdam?

De directie en een groep aandeelhouders van de Rotterdamse Taxicentrale (RTC) lagen donderdag nine juli opnieuw achieved elkaar in de clinch bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Een minderheidsgroep aandeelhouders wil directeur Sjaak de Winter weg hebben en eist een onderzoek naar zijn activiteiten. De Wintertime zou een groep belangrijke grootaandeelhouders structureel bevoorrechten. De rechter probeerde nog een lijmpoging waarbij beide partijen zouden schikken door het laten benoemen van een onafhankelijke commissaris satisfied een beslissende stem, taxi Zoetermeer maar dat mocht niet baten. De kleine groep aandeelhouders voelt zich niet gehoord doorway de meerderheid en de directie. En beticht hen zelfs van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Maar liefst acht advocaten ondersteunden de drie betrokken partijen bij de zitting die vrijwel de hele dag duurde; een minderheidsgroep aandeelhouders (ze voldeden aan de juridische eis van minimaal ten%), een meerderheidsgroep aandeelhouders en directeur Sjaak de Wintertime. Verdeling taxiritten“Er blijft teveel aan de strijkstok hangen. De kosten die de directie maakt zijn onduidelijk. En we willen een eerlijke verdeling van opbrengsten en taxiritten”, zeggen de minderheids-groepering tijdens de zitting, onder aanvoering van Davor Bogicevic en Perry van Ham. “De Winter danst naar de pijpen van een groepje grootaandeelhouders.” De groep wil hem ontslaan, maar De Wintertime wordt gesteund doorway een meerderheid van de aandeelhouders.“Alle beschuldigingen zijn ongefundeerd. Er is geen enkel bewijs. Zelfs nu in de rechtszitting wordt geen enkele beschuldiging onderbouwd doorway feiten. En dat terwijl de eisers op discutabele wijze de inhoud van mijn emailbox van mij hebben gestolen”, vindt De Wintertime.

Groep Van Ham/Bogicevic Overigens ontkent de Groep Van Ham/Bogicevic dat deze emails gestolen zijn. “De commissarissen van RTC hebben deze documenten verkregen toen De Winter season in oktober 2014 geschorst was. Dit om de bestuurswerkzaamheden van De Winter season tijdelijk te kunnen continueren”, aldus Bogicevic. “Onze klachten worden onderteund door meer dan one hundred documenten die bij de Ondernemingskamer zijn ingebracht. Onze achterban Tarieven Rotterdam | Taxikosten Berekenen | Stadstaxi Rotterdam bestaat uit aandeelhouders satisfied in totaal aandelen; oftewel bijna twenty five % van de aandelen. Onder hen ook voormalig president-commissaris Van Ham.” De grootste pijn zit hem in de verdeling van taxiritten in het contractvervoer. Tegenwoordig is dat de belangrijkste pijler voor de omzet van de RTC. Dochterbedrijf RMC haalt aanbestedingen binnen die uitgevoerd worden door de chauffeurs van de RTC. En een groep van 8 aandeelhouders rijdt het grootste deel van bijvoorbeeld Vervoer op Maat weg. In totaal van het contractvervoer gaat naar de ‘straattaxi’s’.

Er zijn in totaal aandeelhouders fulfilled stemmen, voertuigen en chauffeurs binnen de RTC. Uitgifte taxinummers Want er is ook onenigheid about de uitgifte van taxinummers. In het verleden was de omzet uit het contractvervoer nog niet zo gewild. “We moesten grote moeite doen om voldoende chauffeurs binnen te halen die dat wilden uitvoeren”, zei De Winter season voor de rechter. “Deze ondernemers hebben grote investeringen gedaan. Omdat het vervoer is gekrompen, komen de anderen nu niet in aanmerking voor dit vervoer. Als we de nieuwe aanbesteding zouden winnen, dan heeft iedereen weer gelijke kansen om het vervoer for every 1 januari uit te voeren.” De wereld is immers totaal anders geworden sinds de more nummers werden uitgedeeld voor het contractvervoer. En de protest-aandeelhouders zien dat het straattaxiwerk is ingezakt en de omzet vooral fulfilled contractvervoer, zoals Vervoer op Maat en Leerlingenvervoer wordt behaald. Maar omdat de RTC beslist in excess of ritverdeling en dit vooral geeft aan de bestaande vervoerders, kunnen zij daar niet van profiteren.

Civiele rechter “Als bepaalde aandeelhouders vinden dat zij recht hebben op meer ritten, dan moeten zij dat aanvechten bij de civiele rechter”, vindt de advocaat van De Wintertime. “Er wordt nu een verkeerd excuus gebruikt om een zaak bij de Ondernemingskamer te beginnen. Het verdelen van ritten is altijd onderwerp van discussie binnen de RTC. De directie moet altijd balanceren op een koord, gespannen door de belangen en meningen van alle verschillende aandeelhouders.” Wat verder nog speelt is dat er ooit zogenaamde ‘uitbreidingsnummers’ zijn uitgedeeld, omdat er more capaciteit nodig was. In de jaren ’en ’00 nam het vervoer toe. “Er was een oneerlijke verdeling tussen het uitgeven van de nummers onder de aandeelhouders en vervolgens het verdelen van vervoer”, vindt Bogicevic. En nu is er weer discussie of deze nummers weer ingetrokken moeten worden vanwege de huidige overcapaciteit (zowel contractvervoer als straattaxivervoer nemen af) en hoe dit financieel afgewikkeld wordt.

Kosten “Het was een grote fout om te betalen voor het intrekken van deze nummers. Dat heeft euro gekost, terwijl daar contractueel geen enkele verplichting toe was. Beter zou zijn om deze nummer te schorsen tot er meer werk is, in plaats van intrekken.” Volgens de groepering Bogicevic is daar vooral toe besloten omdat deze RTC-ondernemers tot de ‘groepering De Wintertime’ behoren. En het steekt hen dat onder meer grootaandeelhouder Van Dijk een arbeidscontract heeft gekregen bij RTC Franchise BV tegen een volgens hen ‘vorstelijk’ salaris. En daarbij een opzegtermijn van twelve maanden for each het volgende kalenderjaar geldt. “Samen fulfilled de andere medewerkers kost dit minimaal euro tot eind voor slechts ‘licht administratief werk’.”

Daklichten-affaire Ook kwam de daklichten-affaire weer ter sprake. Dat was destijds een zeer innovatief project van de RTC. De daklichten zouden uitgerust worden met lichtkranten voor reclame en digital camera’s ter beveiliging. Dit job is gigantisch mislukt, de daklichten liggen ongebruikt in een container op het terrein van de taxicentrale. Dit kostte de RTC ruim seven-hundred.000 euro. “Maar de leverancier heeft hierbij een wanprestatie geleverd en niet ik”, verdedigde De Winter season zich. “Het venture zat vol goede bedoelingen. Ook hebben de aandeelhouders hiermee ingestemd. Dat het is mislukt, valt mij niet aan te rekenen. Daar loopt nog een proces over.”