کریسمس سفید خود را با گیاهان دارای تزئینات در فضای باز رنگ کنید

فصل کریسمس در راه است. اکنون می توانید وزش نسیم سرد را در رگهای خود و بارش انبوهی از دانه های برف را که از ابرها می بارند ، احساس کنید. آوازهای مسیحی کریسمس که توسط گروهی از مردم در خیابان یا گاهی اوقات خوانده […]